Wij ontwikkelen solar oplossingen.
Voor:

Als een professioneel en ervaren ontwikkelaar van grootschalige solar projecten, biedt NaGa Solar een uniek proces aan met bewezen succes. Wij initiëren het idee, coördineren elke stap van het ontwikkelingsproces en zetten het om naar een tastbaar project dat klaar is voor de bouw. Of het nu gaat om dakprojecten of grondgebonden zon-PV oplossingen. NaGa ontwikkelt het en creëert een innovatieve oplossing voor de opwek van duurzame energie. Zelfs bij de behoefte aan speciale toepassingen zoals drijvende zonneparken of duurzame zonne-energie oplossingen voor parkeerdekken, kunnen wij de juiste oplossing leveren.

Wij ontwikkelen, u profiteert.

Wij zijn NaGa solar

Uw innovatieve solar ontwikkelaar

Onze duurzame oplossingen

Ground-mounted

Grondgebonden

Zonneweides die met verschillende opbouwmethodes kunnen worden gerealiseerd op verschillende locaties zoals landbouwgrond, deponies of industriële locaties. Wij geven om de esthetica van de omgeving en gaan zorgvuldig om met de biodiversiteit. Ook daarom maken wij graag gebruik van dubbel grondgebruik bij de projecten die wij realiseren.

Rooftops

Daken

Hernieuwbare zon-PV oplossingenvoor grote daken zoals agrarische gebouwen, opslag, logistieke hallen en industriële daken. Voor elk van deze en talloze andere situaties maken wij gebruik van verschillende bevestigingsmethoden die het best aansluiten bij het soort dak waarvoor de oplossing bedoeld is.

Specials

Speciale Oplossingen

Elke case heeft speciale benodigdheden, met name bij integrale zonne-oplossingen en andere innovatieve projecten. Dit soort oplossingen betreffen deponies, drijvende zonneparken, kassen, asbest daken en vele andere.

Wij verduurzamen heel europa

Met wereldwijde ervaring waar we in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en Zweden naast vele andere grote zonneparken hebben mogen ontwikkelen. Is de thuisbasis van dit familiebedrijf nog altijd gevestigd in Maastricht.

Niet op onze kaart?

Neem contact met ons op

Directeur

Henny Pelsers

CEO

Project Management

Ir. Rico Berix

Project Manager