Communications Disclaimer

All our personal communications fall under the following disclaimer:

Disclaimer: this e-mail and attached files can include confidential, or by copyright protected information or materials. All use of the previous described information and attachment(s) (including, but not limited to, complete or partial reproduction, communication or distribution in whichever form) is forbidden for anyone except the recipient(s). This information and materials are only to be used by and for the intended recipient(s). If you are not the intended recipient or received this email by accident, please inform the sender and delete all received data from your computer. It is the liability of the recipient(s) themselves to scan the mail or attachment(s) (if included) on viruses.

 

Al onze persoonlijke communicatie valt onder de volgende disclaimer:

Disclaimer: deze e-mail en meegestuurde bestanden kunnen vertrouwelijke en of door copyright beschermde informatie bevatten. Elk gebruik van voornoemde informatie en bijlage(n) (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, volledig of gedeeltelijke reproductie, communicatie of distributie in welke vorm dan ook) is door ieder ander dan de geadresseerde(n) verboden. Geadresseerde(n) mogen de informatie alleen voor eigen gebruik toepassen. Als u dit bericht ontvangt zonder geadresseerde(n) te zijn, dit gaarne per direct aan de afzender kenbaar maken en de ontvangen gegevens van uw computer te verwijderen. Het is verder de verantwoordelijkheid van de geadresseerde(n) om zelf de bijlage (mits aanwezig) te scannen op virussen.