Voor elke behoefte de juiste oplossing

ground_solutions

Grond gebonden

Zonneweides die met verschillende opbouwmethodes kunnen worden gerealiseerd op verschillende locaties zoals landbouwgrond, deponies of industriële locaties. Wij geven om de esthetica van de omgeving en gaan zorgvuldig om met de biodiversiteit. Ook daarom maken wij graag gebruik van dubbel grond gebruik bij de projecten die wij realiseren.

roof_solutions

Daken

Hernieuwbare zonne-oplossingen voor grote daken zoals landbouwgebouwen, opslag, logistieke hallen en industriële daken. Voor elk van deze en talloze andere situaties maken wij gebruik van verschillende bevestigingsmethoden die het best aansluiten bij het soort dak waarvoor de oplossing bedoeld is.

special_solutions

Speciale oplossingen

Elke case heeft speciale benodigdheden, met name bij integrale zonne-oplossingen en andere innovatieve projecten. Dit soort oplossingen betreffen deponies, drijvende zonneparken, kassen, asbest daken en vele andere.