De ontwikkelingen rondom het Trega Terrein

De afgelopen maanden is NaGa Solar zeer actief geweest met de ontwikkelingen rondom het Trega terrein in Maastricht. Voorheen stond op dit perceel een fabriek maar inmiddels is het braakliggend terrein jarenlang ongebruikt geweest. Het terrein werd te pas en te onpas gebruikt als een illegale vuilstort.

De afgelopen maanden is NaGa Solar zeer actief geweest met de ontwikkelingen rondom het Trega terrein in Maastricht. Voorheen stond op dit perceel een fabriek maar de laatste jaren is het braakliggend terrein ongebruikt geweest. Het terrein werd te pas en te onpas gebruikt als een illegale vuilstort.

Het Trega terrein heeft een oppervlakte van 10 ha en biedt veel mogelijkheden tot ontwikkelingen waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. NaGa Solar is inmiddels eigenaar van het terrein en heeft als eerste stap het gehele terrein op laten ruimen. Al het afval is verwijderd, het terrein is afgesloten met hekken en beveiligingscamera’s zijn geplaatst om nieuwe vervuiling te voorkomen. Deze maand startte een Limburgs onderzoeksbureau met het inventariseren van de bodemkwaliteit. Dit is een van de vele onderzoeken die plaatsvinden rondom deze locatie.

Met als huidige bestemmingsplan industrie, zijn er verschillende belanghebbende partijen die een andere toekomstige invulling zien voor dit gebied. Zo ziet de buurtraad in Limmel hier het liefst betaalbare starterswoningen ontstaan, ten behoeve van de doorstroming van jongeren binnen de buurt. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden geopperd die passende opties vormen voor deze locatie, zoals een P&R, industrie zoals in het huidige bestemmingsplan of zonneweide in combinatie met recreatieve toepassingen. Of het bestemmingsplan gewijzigd zal gaan worden en welke functie het terrein toegekend gaat krijgen, is nog een vraagstuk. Het is momenteel aan de gemeente om in kaart te brengen wie de belanghebbenden zijn, hun standpunten en welke functies uiteindelijk aan het terrein toegekend zullen worden. Hierna is het aan ons als de ontwikkelaar om de link te maken met duurzame energie.

Het belang van ons als ontwikkelaar is uiteindelijk het verduurzamen van deze locatie. Hiervoor bieden wij mogelijkheden voor nagenoeg elke bestemming en zal er altijd gestreefd worden naar dubbel grond gebruik. Zonneweides in combinatie met natuur en recreatie, wat een prachtig beeld en rust geeft langs de maas. Andere mogelijkheden zijn zonnepanelen op parkeerdekken of daken van woningen, kantoren of bedrijfspanden.

Uiteraard zal bij elk van deze opties het aantal te plaatsen zonnepanelen variëren. Als onderneming, gericht op de toekomst en voorvechter van duurzaamheid, is het in ons belang én in het belang van een ieder, om zo veel mogelijk groene energie op te kunnen wekken met de locaties die wij ter beschikking hebben. Dit zal worden afgewogen met de wensen van alle belanghebbende partijen om zo tot een goed besluit en ontwikkeling te komen.

 

Vooralsnog is het voor NaGa Solar als bedrijf, alsmede de belanghebbenden rondom dit project een kwestie van afwachten. De gemeente voert in de tussentijd verschillende onderzoeken uit ten behoeve van het uiteindelijk toekennen van een bestemmingsplan voor deze locatie. In elk geval zal NaGa, als eigenaar van dit terrein, bij elke bestemming een passende oplossing tot het opwekken van hernieuwbare energie creëren.

Al met al, geeft elk nuttig gebruik van deze grond een beter en duurzamer toekomstperspectief voor de buurt.

©RTV Maastricht