Voor elke behoefte de juiste oplossing

Ground-mounted

Grondgebonden

Zonneweides die met verschillende opbouwmethodes kunnen worden gerealiseerd op verschillende locaties zoals landbouwgrond, deponies of industriële locaties. Wij geven om de esthetica van de omgeving en gaan zorgvuldig om met de biodiversiteit. Ook daarom maken wij graag gebruik van dubbel grondgebruik bij de projecten die wij realiseren.

Rooftops

Daken

Hernieuwbare zon-PV oplossingen voor grote daken zoals agrarische gebouwen, opslag, logistieke hallen en industriële daken. Voor elk van deze en talloze andere situaties maken wij gebruik van verschillende bevestigingsmethoden die het best aansluiten bij het soort dak waarvoor de oplossing bedoeld is.

Specials

Speciale Oplossingen

Elke case heeft speciale benodigdheden, met name bij integrale zonne-oplossingen en andere innovatieve projecten. Dit soort oplossingen betreffen deponies, drijvende zonneparken, kassen, asbest daken en vele andere.