Partners

NaGa Solar en haar partners ondersteunen uw project op een unieke wijze, met behulp van hun expertise in de sector. Met succes en bewezen resultaat. Of u nu een makelaar bent voor agrarisch land of landeigenaar.

Met onze expertise en netwerk van partners, kunnen we altijd een gepaste oplossing realiseren die in lijn is met uw vereisten. Op die manier bieden we de beste professionele en internationale ervaring en kwaliteit die momenteel beschikbaar is op de markt.

Onze belangrijkste partners

De volgende partners helpen ons met het ontwikkelen van bijzondere projecten en voorzien ons van de juiste middelen deze succesvol te realiseren. Op deze manier delen wij gelijke doelstellingen en waardes in het streven naar een betere leefomgeving en een schonere toekomst voor onze opvolgende generaties.

Energie Coöperaties

De verduurzaming van onze energiebehoefte is een taak welke gezamenlijk uitgevoerd dient te worden. Niet alleen energie producenten, ontwikkelaars of overheden, maar vooral ook de eindconsument. Om deze reden achten wij het ook als belang dat tijdens de looptijd van onze projecten de lusten ook terugvloeien naar de omgevingen welke haar kostbare gronden en locaties ter beschikking stellen. 

Door samen te werken met energie coöperaties, creëert NaGa Solar een directe financiële link met de lokale bevolking. Op deze manier kan de lokale bevolking naast het bijdragen aan een schonere leefomgeving ook haar eigen financiële gezondheid te goed doen.

Dit wordt vorm gegeven door de energie coöperaties, bestuurd door lokale bewoners, ter behoeven van lokale bewoners.

Verenigingen

Sponsoring

Landschappelijke inpassingen

Deze partners helpen ons bij het visualiseren van onze zonne-oplossingen. Dit is voor onze grondgebonden projecten bijzonder van belang, aangezien deze zich dicht bij woonwijken of drukbezochte gebieden kunnen bevinden. Door een visueel beeld van deze locaties voor te bereiden kunnen we omwonende en andere belanghebbende laten zien hoe de omgeving er uit zal gaan zien als het zonnepark gerealiseerd is.

Daarnaast bied het een goede basis voor het aanvragen van een bouwvergunning bij de gemeente of overheid.