Wat betekent de Gedragscode Zon Op Land voor NaGa Solar?

In het klimaatakkoord van juni 2019 is een doelstelling vastgelegd voor 2030 voor grootschalige opwek van energie uit zon en wind op land. Met de Gedragscode Zon Op Land erkennen organisaties dat zon op land nodig is voor het halen van de doelen van de energietransitie.

Bij het ontwikkelen en bouwen van een zonnepark is het de wens van elke betrokken partij om de ruimtelijke impact op een gebied zo klein mogelijk te houden. Ook NaGa Solar houdt de impact zo klein mogelijk en creëert daarnaast meerwaarde voor een gebied, zodat de natuur erop vooruitgaat. Wij houden ons daarbij bezig met efficiënt ruimtegebruik (grond van meerdere functies voorzien), uitzicht, biodiversiteit. Dit doen wij door creatieve en recreatieve inpassingen te bedenken zoals; ruimte in een zonnepark inrichten als natuurgebied (bijvoorbeeld paddenstoelen); vergaande landschappelijke inpassingen met diverse flora zodat dieren zich daar kunnen nestelen en voortplanten; zonneparken bereikbaar en toegankelijk houden voor dieren (een das moet bijvoorbeeld makkelijk onder het hek door kunnen).

 

Om de natuur extra te kunnen stimuleren doen we uitgebreid flora en fauna onderzoek, zodat we weten wat er leeft en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Vleermuizen betekent bij zonsondergang geen bouwactiviteit. Bij de das betekent dit opletten op dassenburchten. Bij volgens betekent dit niet bouwen tijdens broedseizoen. Enzovoorts. Zo gaat de natuur erop vooruit; we stimuleren zoveel mogelijk en interveniëren zo weinig mogelijk. Ook ontwikkelen wij niet in natuurbeschermingsgebieden/Natura 2000 gebieden, maar juist kiezen wij voor laagwaardige terreinen en maken we een zo goed mogelijke koppeling met de natuur.

 

Wat wij ook belangrijk vinden, is dat oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na het bestaan van een zonnepark. Wij letten erop dat er geen afval of bodemvervuiling achter blijft en dat de bodemkwaliteit intact blijft. Wij vinden dit erg belangrijk en zien hier daarom ook streng op toe.

Ook is er vaak sprake van burgerparticipatie bij onze projecten. Neem een aantal van onze energie coöperaties als voorbeeld. Energie coöperaties maken mede-eigenaarschap en financiële betrokkenheid van bewoners en bedrijven in de buurt mogelijk.

Alles wat wij doen is met het oog op een duurzamere toekomst en om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Wij blijven met plezier innoveren en gepaste oplossingen bedenken voor zon op land. In het proces geven wij altijd gehoor aan de hindernissen en geluiden uit de omgeving. Wilt u iets kunnen betekenen in het bereiken van onze gezamenlijke energietransitie doelen? En een betere toekomst voor uw kinderen en kleinkinderen?

Het initiatief voor deze code is genomen door brancheorganisatie Holland Solar.

gedragscode holland solar NaGa Solar
gedragscode holland solar NaGa Solar